Doe mee

niet van toepassing

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan ondersteuning door middel van een laptop of sport of muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Doe mee als vrijwilliger


Zet je in voor de mensen in jouw omgeving. Leergeld Peel en Maas is altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers. Bijvoorbeeld als intermediair die het contact onderhoudt met de gezinnen. Neem gerust contact met ons op: info@leergeldpeelenmaas.nl.

Doe mee als donateur

Waarom is er geld nodig?

Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement.
Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen.
Stichting leergeld zet zich ervoor in, dat kinderen door ‘meedoen’ hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen, zodat zij straks ook meetellen.

Je kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage!
Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen.
Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder jouw steun is het onmogelijk.


Wilt u doneren via een aftrekbare eenmalige of periodieke gift?

Leergeld Peel en Maas heeft de ANBI status, waardoor het mogelijk is om een aftrekbare gift aan Leergeld Peel en Maas over te maken. Neem voor meer informatie contact met ons op: info@leergeldpeelenmaas.nl.

Giften zijn van harte welkom op bankrekening NL09 RABO 0306 9751 14 ten name van Stichting Leergeld Peel en Maas.
KvK nummer: 63773066

ANBI/RSIN nummer: 855394754

Doe mee als Partner

Werk mee aan de toekomst van kinderen. Stichting Leergeld Peel en Maas is altijd op zoek naar partners. Partners kunnen bedrijven, instellingen, clubs of particulieren zijn, die via een financiële bijdrage, producten en diensten hun steentje willen bijdragen.

Neem contact op met info@leergeldpeelenmaas.nl om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.