Doel en beleid

niet van toepassing

Doel
Stichting Leergeld Peel en Maas heeft ten doel het voorkomen van sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Peel en Maas biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn, om toch normaal deel te nemen binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school, sport en cultuur.

Beleid
Ons actuele meerjarenbeleidsplan:

Klik hier voor het actuele beleidsplan van Stichting Leergeld Peel en Maas.