Voor wie doen we het?

niet van toepassing

Wie kan een aanvraag indienen?
Een aanvraag kan ingediend worden door degene die wettelijk verantwoordelijk is voor het kind en waarbij het kind staat ingeschreven in de gemeente Peel en Maas.
Wij kijken dan samen met jou of je gezien jouw financiële situatie in aanmerking komt voor ondersteuning door Leergeld. 

Stichting Leergeld Peel en Maas heeft met de gemeente afgesproken de doelgroep uit te breiden tot en met de leeftijd van 21 jaar, voor zover deze jongere nog voortgezet onderwijs volgt. Dit geldt niet voor sport- en cultuur-aanvragen. Hiervoor kunnen deze jongeren terecht bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Wat kunnen wij je bieden?
De verschillende soorten hulp die wij je kunnen bieden kun je vinden op de voorzieningenpagina.

Wat kun je verwachten?
Nadat je een aanvraag bij ons hebt ingediend, neemt een vrijwilliger contact met je op om je persoonlijke situatie door te nemen. Deze persoon kijkt naar je omstandigheden, financiële situatie, etc. en doet in overleg met jou de aanvragen. Deze aanvragen worden beoordeeld door de coördinator. 
Na deze beoordeling krijg je bericht of je in aanmerking komt voor een bijdrage.

Met jouw persoonlijke gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Lees hier meer over in ons privacy reglement.