Wie zijn wij?

niet van toepassing

Als Stichting Leergeld Peel en Maas richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

In het algemeen zetten Leergeldstichtingen zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Stichting Leergeld Peel en Maas heeft met de gemeente afgesproken de doelgroep uit te breiden tot en met de leeftijd van 21 jaar, voor zover deze jongere nog voortgezet onderwijs volgt. Dit geldt niet voor sport- en cultuur-aanvragen. Hiervoor kunnen deze jongeren terecht bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Woont u in de gemeente Peel en Maas? Dan kan Leergeld wellicht hulp bieden. 

Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij! Het kan hier gaan om bijvoorbeeld schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.